Uppfräschning genomförd

Under april månad har lägenheten fått nya möbler m.m.